Skip to main content

Radonova przedstawia innowacyjne rozwiązania do pomiarów radonu na GARRM 2021

By 10 października, 202111 października, 2021News

Radonova uczestniczyła niedawno w XV Międzynarodowych Warsztatach dotyczących Geologicznych Aspektów Mapowania Ryzyka Radonu w Pradze – GARRM 2021. Konferencja ta była pierwszą w takiej formule od rozpoczęcia pandemii. Laboratorium Radonova podczas tego wydarzenia reprezentowali: Thomas Chauvin, Patrik Nôteberg, José-Luis Gutierrez Villanueva i Zuzanna Podgórska.

Konferencja była ukierunkowana na dwa główne obszary tematyczne – mapowanie ryzyka radonowego i plany działań w przypadku narażenia na radon oraz radon w środowisku geologicznym. Pierwszy obszar obejmował warsztaty dotyczące krajowych strategii, podejścia do ryzyka związanego z radonem, mapowania ryzyka radonu na różną skalę, łącznie z mapowaniem geogenicznym, a także działalności badawczej i jej rezultatów.

W obszarze dotyczącym radonu w środowisku geologicznym skoncentrowano się na metodach pomiaru i klasyfikacji ryzyka radonowego, pasywnym i aktywnym pobieraniu próbek powietrza glebowego, przenikalności jako drugim decydującym parametrze do oceny potencjały radonu, zrozumieniu mechanizmów transportu radonu w glebie i z gleby do budynków, działalności badawczej i jej rezultatach, modelach wieloparametrycznych, radonie jako naturalnym wskaźniku, radonie w obszarach krasowych oraz radonie w obszarach górniczych.

Badania i współpraca

Ponieważ od 18 miesięcy nie organizowano zgromadzeń branżowych, konferencja w Pradze była szczególnie ważna dla społeczności zajmującej się radonem. Co ucieszyło obecnych, mimo pandemii udało się ukończyć z powodzeniem wiele ambitnych badań, dzięki czemu możliwe było prowadzenie dyskusji i wymiana informacji.

Radonova odgrywa aktywną rolę w środowisku akademickim i badaniach radonu. Ma świadomość, że dzielenie się wynikami i doświadczeniami prowadzi do tworzenia warunków, które lepiej sprzyjają współpracy, a tym samym są bardziej efektywne w ograniczeniu negatywnego oddziaływania radonu na ludzkie zdrowie. Oprócz tego przedstawiciele Radonovy uczestniczyli także w badaniach porównawczych.

José-Luis Gutierrez Villanueva, ekspert ds. radonu w firmie Radonova skomentował: „Podczas konferencji mamy możliwość poinformowania społeczności o naszych rozwiązaniach, które są stosowane w wielu projektach badawczych – szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze rozwiązania do pomiaru radonu w glebie: MARKUS i Ecotrak”.

W Pradze firma Radonova zaprezentowała po raz pierwszy na żywo detektory Radtrak³. To nowe pasywne rozwiązanie zwróciło uwagę szerokiego grona osób. Radtrak³ może służyć do długoterminowego pomiaru na przestrzeni 1–6 miesięcy oraz w dozymetrii radonu w przypadku oceny indywidualnego narażeni apracowników. Wyjątkowo duży zakres tego detektora umożliwia dokonywanie pomiarów poziomu radonu od zaledwie 15 Bq/m3 do aż 25 000 Bq/m3 w okresie 3 miesięcy.

Warsztaty GARRM 2021 zakończyły się dwiema dyskusjami przy okrągłym stole poświęconymi Europejskiemu atlasowi promieniowania naturalnego i uczenia maszynowego. Pierwsza dyskusja dotyczyła wniosków uzyskanych przez badaczy po opublikowaniu dokumentu Europejskiego Atlasu Naturalnej Promieniotwórczości. Materiały są dostępne do pobrania z dedykowanej strony internetowej Joint Research Centre (JRC). Atlas został opublikowany w 2020 roku jako efekt prac, których wykonanie zajęło wielu badaczom z całej Europy 15 lat.

Ten wspaniały projekt zaowocował wieloma wnioskami, a przedmiotem najgorętszej dyskusji przy było drugie wydanie atlasu. Uczestnicy rozmawiali o możliwych tematach, harmonogramie. Jest to kwestia, która będzie omawiana w europejskiej społeczności radonu na przestrzeni kilku kolejnych lat.

Uczenie maszynowe to technika, która zyskuje coraz więcej uwagi, a radon jest dobrym przykładem jego zastosowania. Dyskusji przewodził Eric Petermann z niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Ochrony przed Promieniowaniem (BfS). Co ciekawe, uczestnicy wskazali, że uczenie maszynowe nie może zastąpić indywidualnych pomiarów, ale jednocześnie technika ta jest obiecującym narzędziem dla osób decyzyjnych i koordynujących krajowe działania w zakresie ochrony ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z ekspozycji na radon.

GARRM 2021

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.