Skip to main content
METODA AKREDYTOWANA

Pomiar średniorocznego stężenia radonu

Radtrak2® – Wiarygodny miarodajny długotrwały pomiar radonu do wyznaczania prawidłowej wartości średniorocznego stężenia radonu w powietrzu

ZAMÓW
METODA AKREDYTOWANA

Szybka weryfikacja stężenia radonu

Rapidos® – Przybliżony wynik pomiaru już po krótkiej 10-dniowej ekspozycji

ZAMÓW
PROFESJONALNY

Rozwiązania dla profesjonalistów

Profesjonalne urządzenia pomiarowe

WIĘCEJ INFORMACJI

Radon jest wszędzie

Wiele osób myśli, że jeśli dotąd nie spotkało się z problemem radonu to ten problem ich nie dotyczy. Niestety tak nie jest. To może brzmieć zaskakująco, ale promieniotwórczy gaz radon jest wszędzie.

Pytanie brzmi: jak dużo radonu jest w miejscu, w którym żyję?

Niestety, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, świadomość zagrożenia wynikającego z narażenia na promieniowanie jonizujące pochodzące od radonu jest w Polsce bardzo mała. M.in. w Austrii, Francji, Szwecji czy Wielkiej Brytanii pomiary radonu są równie powszechne jak pomiary zanieczyszczeń powietrza.

Sytuacja ta w Polce ma szansę się zmienić po wprowadzeniu zapisów Dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (tzw. dyrektywy BSS). Więcej na temat zmian w ustawie Prawo Atomowe zsierpnia 2019 roku można przeczytać na stronie Państwowej Agencji Atomistyki.

Jak zmierzyć radon?

Aby poznać wartość średniorocznego stężenia radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń należy wykonać pomiar trwający, zgodnie z zaleceniami znowelizowanej ustawy, nie krócej niż jeden miesiąc. Zaleca się trzymiesięczny pomiar dla uzyskania wyników o większej dokładności. Doskonale do tego celu nadają się oferowane przez nas detektory pasywne. Jest to metoda akredytowana, dokładna, a jednocześnie stosunkowo niedroga.