Skip to main content

Co oznacza akredytacja?

Akredytacja jest swego rodzaju potwierdzeniem kompetencji i poziomu jakości wykonywanych badań, procedur, usług przez niezależną jednostkę powołaną do tego celu w danym kraju. Laboratorium badawcze Radonova posiada akredytację od 1995 roku. Jednostką akredytująca w Szwecji jest Swedish Board for Technical Accreditation (SWEDAC). Co ważne, posiadanie akredytacji potwierdza zgodność z wymogami międzynarodowej normy ISO 17025 i świadczy o najwyższej jakości oferowanych usług.

Radonova jest akredytowanym laboratorium, które projektuje, wytwarza, dostarcza i analizuje detektory i urządzenia do pomiaru radonu. Dlatego większość działań, w których uczestniczymy, odbywa się na podstawie ścisłych przepisów. Jest to gwarancja jakości Twoich pomiarów radonu. Pozwala nam to wykazać się międzynarodowymi kompetencjami w odniesieniu do sprzętu, materiałów, procesów, procedur i kompetencji personelu. Pracownicy Radonova należą do pionierów w dziedzinie dozymetrii radonu. Zatrudniamy zarówno osoby ze świata nauki, inżynierów, konstruktorów i osoby projektujące nowoczesne rozwiązania technologiczne. Dlatego też od ponad 30 lat narzucamy maksymalny poziom jakości w naszej dziedzinie na każdym etapie procesu, od produkcji, przez dystrybucję, dostawę, analizę i działania związane z kontrolą jakości wszystkich tych etapów.  To z kolei przekłada się na oferowaną jakość naszych usług i poziom satysfakcji naszych klientów.

Czy Szwedzka akredytacja jest honorowana w Polsce?

SWEDAC jest częścią organizacji European co-operation for Accreditation. Jak podaje Polskie Centrum Akredytacji: “EA zostało uznane przez Komisję Europejską jako europejska infrastruktura akredytacyjna, odpowiedzialna za harmonizację akredytacji na terenie Europy, mającą na celu ułatwienie swobodnego międzynarodowego przepływu towarów i usług, zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochronę zdrowia i środowiska”. Zatem akredytacja posiadana przez Radonova Laboratories jest uznawana na terenie całej Europy, wiec także w Polsce.

Wdrożony system kontroli jakości jest konieczny, aby móc przeprowadzić w Polsce profesjonalne pomiary poziomu radonu. Ponadto sama akredytacja jest formalnym i zweryfikowanym poświadczeniem postępowania zgodnie z normą ISO.

Zakres akredytacji:

Pomiar radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczenia z użyciem zamkniętego detektora z filtrem (pomiary średniorocznego stężenia radonu w powietrzu)
Zakres przy czasie ekspozycji 3 miesiące 20 Bq/m3 – 25.000 Bq/m3
Pomiary radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczenia z użyciem zamkniętego detektora z filtrem (doradcze pomiary krótkoterminowe, advisory short-term measurements)
Zakres przy czasie ekspozycji 7 dni 70 Bq/m3 – 150.000 Bq/m3
Pomiary radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń z użyciem dozymetru
Zakres pomiarowy 40 – 50.000 kBqh/m3
Pomiar radonu w wodzie metodą spektroskopii gamma
Zakres przy czasie pomiary 15 minut 4 Bq – 25.000 Bq
Pomiary promieniotwórczego cezu w produktach spożywczych, cieczach i ciałach stałych metodą spektroskopii gamma
Zakres pomiarowy przy czasie pomiaru 1 min 3 Bq – 25.000 Bq

Wybór Radonova Laboratories, światowego lidera w dziedzinie pomiarów radonu, gwarantuje Ci:

  • jedne z najbardziej wydajnych rozwiązań do pomiaru radonu na świecie, o czym świadczą nasze znakomite wyniki testów, jakie uzyskujemy od niemal 20 lat
  • usługi ułatwiające dokonywanie coraz bardziej innowacyjnych pomiarów, bo Radonova to nie tylko pomiary detektorami pasywnymi Radtrak²®, ale także wiele innych innowacyjnych rozwiązań dla klientów indywidualnych i dla wyspecjalizowanych laboratoriów badawczych
  • najnowocześniejsze materiały produkcyjne, regularnie sprawdzane i kalibrowane urządzenia
  • aktywny udział w badaniach w celu dalszego rozwoju i stałego doskonalenia i  podnoszenia jakości naszych produktów
  • przeszkolony personel, posiadający najwyższe kompetencje i kwalifikacje
    szybka i zawsze dostępna obsługa klienta

Dlatego zaufaj światowemu liderowi i wybierz Radonova Laboratories