Skip to main content
METODA AKREDYTOWANA

Pomiar średniorocznego stężenia radonu

Radtrak2® – Wiarygodny akredytowany pomiar radonu w powietrzu w budynkach mieszkalnych i w miejscach pracy

ZAMÓW
METODA AKREDYTOWANA

Szybka weryfikacja stężenia radonu

Rapidos® – Przybliżony wynik pomiaru już po krótkiej 10-dniowej ekspozycji

ZAMÓW
PROFESJONALNY

Rozwiązania dla profesjonalistów

Profesjonalne urządzenia pomiarowe

WIĘCEJ INFORMACJI

Znaczenie wykonywania pomiarów w godzinach pracy

Dlaczego to takie ważne?

Pierwszym krokiem w pomiarach radonu jest wykonanie pomiaru długoterminowego w celu uzyskania średniej wartości rocznej. Jest to pierwszy krok tzw. regulacyjny. Jest to konieczne i pozwala stwierdzić, czy radon jest ogólnie problemem, czy nie. Jednak miejsca pracy najczęściej są zajmowane przez ludzi w ciągu kilku godzin dziennie. A jak wynika z wielu badań, poziom radonu często w jest znacznie podwyższony.

W nocy większość systemów wentylacyjnych w miejscach pracy jest wyłączona ze względów ekonomicznych. Ponadto w nocy występują większe różnice temperatur na zewnątrz i wewnątrz, co sprzyjające migracji radonu.

Kiedy warto powtórzyć pomiar w wybranych godzinach?

Jeśli zmierzona średnioroczna wartość jest wysoka, wówczas ponowny pomiar uwzględniający tylko godziny pracy jest dobrym rozwiązaniem. Przeprowadzenie takiego pomiaru może uchronić Cię przed inwestowaniem w środki zaradcze, które są dosyć kosztowne, a być może nie są niezbędne. Jeśli przyczyna jest np. związana z systemem wentylacji, który działa tylko w godzinach pracy, to być może można zaobserwować duże różnice między wartościami dziennymi i nocnymi. A tak naprawdę tym, co jest ważne w odniesieniu do bezpieczeństwa pracowników, są wartości rzeczywiste, które występują wtedy, gdy pracownicy przebywają w budynku. Jest zatem prawdopodobne, że wartości zmierzone podczas godzin pracy są poniżej poziomu odniesienia, mimo że wstępny pomiar wskazał inaczej.

Jak przeprowadzić pomiar w określonych godzinach pracy?

Aby wykonać ten rodzaj pomiaru, najczęściej używa się aktywnego przyrządu do pomiaru radonu, który dostarcza dane pomiarowe w czasie rzeczywistym. Mierniki te umożliwiają wizualizację zmian poziomu radonu w czasie. Doskonale sprawdza się Radoneye PLUS2. Nie jest to oczywiście jedyny miernik posiadający podobne funkcje, a w Internecie można bez problemu kupić przyrządy różnej klasy, bardziej i mniej profesjonalne. Różnią się one tez dokładnością i jakością. Dlatego warto dobrać taki sprzęt, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom.

Radonova starannie dobiera dostawców, a także oferuje własne instrumenty uznawane przez profesjonalistów w branży za jedne z najbardziej precyzyjnych na świecie. Warto zaufać profesjonalistom. Oprócz monitorów aktywnych, możliwe jest również zastosowanie pasywnych detektorów radonu do tego rodzaju pomiarów. Są to specjalnie skonstruowane detektory pasywne o nazwie Duotrak.

Istotą tego rozwiązania jest możliwość ustawienia dwóch trybów ON i OFF. W momencie rozpoczęcia standardowych godzin pracy każdego dnia roboczego detektor ustawia się w pozycji włączonej (ON). Po zakończeniu pracy, wyłącza się go (pozycja OFF) na noc czy na czas weekendu, jeśli pracownicy nie przebywają w tym czasie w miejscu pracy. W ten sposób po określonej liczbie dni otrzymuje się dwie wartości stężenia radonu odpowiadające pomiarom w dzień i w nocy i dni wolne. Jest to znacznie mniej kosztowne niż zakup drogiego profesjonalnego urządzenia, jednak wymaga rygorystycznego monitorowania. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat tego rozwiązania.

Zakup profesjonalnego urządzenia wiąże się z dużym wydatkiem i nie jest konieczny, aby przeprowadzić jednorazową ekspertyzę. Dobrym rozwiązaniem jest zlecenie takiej usługi pomiaru certyfikowanemu laboratorium. Radonova ma możliwość wykonania ekspertyzy z użyciem monitora najwyższej klasy typu ATMOS. Tego rodzaju urządzenie szybko określa poziom radonu z wysoką dokładnością.

ATMOS to obecnie jeden z najbardziej niezawodnych wysokiej klasy przyrządów na świecie.

Znaczenie wykonywania pomiarów w godzinach pracy