Skip to main content

Radonova laboratories – Światowy numer 1 w pomiarach radonu

Radonova jest wiodącym laboratorium w dziedzinie pomiarów radonu. Najwyższy poziom usług jest tym, co nas wyróżnia. Nasze nowoczesne laboratorium znajduje się w Uppsali w Szwecji. Wykonujemy pomiary w ponad 50 krajach na całym świecie, głównie w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Radonova sama zajmuje się produkcją, dostarczaniem i analizą detektorów. Ponad 25 osób pracuje intensywnie każdego dnia, aby zapewnić, że jakość naszych produktów i usług jest na najwyższym poziomie.

Radonova jest członkiem kilku międzynarodowych organizacji zajmujących się kwestią radonu, między innymi ERA (European Radon Association). Jesteśmy też zaangażowani w międzynarodowy projekt MetroRADON dotyczący szeroko pojętej dozymetrii i metrologii radonu.

Radonova to jedna z firm należących do grupy Lagercrantz.

Radonova, aktywny członek Europejskiego Stowarzyszenia European Radon Association

W Europie istnieje wiele instytucji zajmujących się radonem. Są to zarówno środowiska naukowe, badawcze, technologiczne, a także osoby związane z prawodawstwem czy zdrowiem publicznym.
Stowarzyszenie pracuje m.in. nad udoskonalaniem procedur pomiarowych, a także dzieli się wiedzą i doświadczeniem i pozwala na łatwiejsze nawiązywanie współpracy międzynarodowej.

Wielu członków stowarzyszenia występuje w roli ekspertów w swoich krajach i mają znaczący wkład w procesy ustawodawcze.

O nas – nasza historia

Radonova Laboratories, wcześniej Landauer Nordic i Gammadata Mättekinik, została założona w 1986 r. po awarii jądrowej w Czarnobylu. Właśnie wtedy, po katastrofie szwedzki rząd zlecił grupie naukowców z Uniwersytetu w Uppsali zbadanie skutków wypadków w Szwecji i poza nią. Zaledwie trzy lata po utworzeniu, w 1989 r., Radonova Laboratories rozpoczęła międzynarodowy rozwój. Obecnie jest numerem jeden na świecie i wykonuje pomiary radonu na szeroką skalę w ponad 50 krajach.

Akredytacja ISO 17025 jako gwarancja jakości

Radonova w czołówce w testach porównawczych

Radonline – internetowa usługa zarządzania pomiarami

Środowisko w centrum uwagi