Radonova – Światowy lider w pomiarach radonu

Światowy lider w pomiarach radonu

Dzięki naszemu nowoczesnemu laboratorium, które mieści się w Uppsala w Szwecji, wykonujemy pomiary w ponad 50 krajach. Radonova zatrudnia aktualnie około 25 osób. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zapewniając najwyższą jakość usług potwierdzoną udziałem w międzynarodowych badaniach porównawczych.

Nasze metody pomiarowe są akredytowane zgodnie z normą ISO 17025, co gwarantuje najwyższą jakość i dokładność. Stale podnosimy nasze kwalifikacje, podosząc kompetencje personelu.

Od początku do chwili obecnej

Radonova, formalnie jako Landauer Nordic i Gammadata Mätteknik, powstała w 1986 w związku z katastrofą w Czarnobylu. Grupa naukowców z Uniwersytetu w Uppsali została upoważniona przez władze w Szwecji do wykonywania pomiarów skażenia promieniotwórczego, jakie było wynikiem awarii w Czarnobylskiej elektrowni. Radonova zajmuje się pomiarami radonu na szeroką skalę od 1989 roku zapewniając wysoką jakość wykonywanych pomiarów.

Radonova jest członkiem stowarzyszenia European Radon Association (ERA).

ERA jest stowarzyszeniem, które łączy ekspertów zajmujących się radonem z całej Europy. Są to zarówno naukowcy, osoby zajmujące się ochroną radiologiczną, ochroną zdrowia, dozymetrią, inżynierowie, a także prywatne firmy oferujące pomiary radonu. Jest to pole do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą, nawiązywania kontaktów i współpracy.

Jakość

Środowisko