Skip to main content

Radonova w czołówce w testach porównawczych

Radonova jest laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO 17025. W związku z tym laboratorium m.in. regularnie uczestniczy w testach porównawczych organizowanych przez akredytowane laboratoria i organy krajowe, takie jak PHE w Wielkiej Brytanii lub BfS w Niemczech.

Czym są badania porównawcze (inaczej pomiary porównawcze, porównania międzylaoratoryjne)?

Są to zorganizowane pomiary, w których bierze udział wiele laboratoriów jednocześnie. W tych samych warunkach przeprowadzają one pomiar według swoich własnych opracowanych procedur pomiarowych. Uzyskane wyniki każdego z uczestników są następnie odnoszone do wartości referencyjnej, którą zna jedynie organizator. W ten sposób potwierdzana jest w niezależnych testach jakość przeprowadzanych pomiarów. Jest to jedno z ważniejszych działań w akredytowanych laboratoriach mających związek z kontrolą jakości, zaraz obok wzorcowania (kalibracji) przyrządów i cyklicznego sprawdzania wykorzystywanej infrastruktury.

Jak to wygląda w praktyce?

Organizator gromadzi detektory ze wszystkich uczestniczących laboratoriów i przygotowuje komorę kalibracyjną radonową do przeprowadzenia ekspozycji, czyli wytwarza wewnątrz określone stężenie radonu.

Kiedy  bierzemy udział w porównaniach, zawsze wysyłamy większą liczbę detektorów pasywnych. Tych samych, które na co dzień stosujemy pomiarach u nszych klientów. Wybieramy je losowo z naszego magazynu, co gwarantuje całkowitą bezstronność.

Detektory umieszcza się w następujących warunkach:

  • Pomiędzy 200 and 1600 kBqh/m³
  • Powyżej 1600 kBqh/m³
  • Poniżej 200 kBqh/m³

Zestawienia ostatnich 120 testów, w których brały udział detektory Radtrak²® w latach 2000 – 2019.

Po zakończeniu ekspozycji detektory są analizowane i porównywane z wartością referencyjną. Różnicę wyraża się w procentach.

Od 2000 roku, uzyskujemy doskonałe wyniki dla naszych detektorów Radtrak²®, Rapidos® i Duotrak®

Wyniki w porównaniach przy wartości ekspozycji poniżej
200 kBqh/m³

Wyniki w porównaniach przy wartości ekspozycji powyżej
1600 kBqh/m³

Legenda: Radtrak²® Rapidos® Duotrak®

Wyniki w porównaniach przy wartości ekspozycji pomiędzy 200 a 1600 kBqh/m³

Na każdym z wykresów liczba 0 wskazuje odchylenie pomiaru 0% w porównaniu do wartości odniesienia.

Można zatem zauważyć, że wartości zmierzone przez detektory Radonova, w tym detektory Radpidos® i Duotrak® przeznaczone do krótkich pomiarów, prawie nigdy nie przekraczają 10% odchylenia. Świadczy to o doskonałej jakości naszych produktów i dokładności pomiaru.

Zapoznaj się z wpisami na blogu, przedstawiającymi nasze najnowsze wyniki podczas testów BfS i PHE.