Koszyk

Tutaj znajdziesz najnowsze wpisy i informacje na temat radonu

Rekordowe zainteresowanie Europejskim Tygodniem Radonu 2020

By News No Comments
Zbliżenie na europejski tydzień radonu

Liczba osób zainteresowanych udziałem w “European Radon Week” znacznie przekroczyła wszystkie poprzednie edycje. Jest to zatem wyjątkowe wydarzenie w kalendarzu dla ustawodawców, środowiska naukowego, przemysłu oraz innych ekspertów zainteresowanych tematem radonu. Konferencja, która odbędzie się w Wiedniu w dniach 24-28 lutego. To wydarzenie jest wspierane przez organizację European Radon Association (ERA), Komisję Europejską i największy w Europie projekt dotyczący radonu, MetroRADON.

Tegoroczny program obejmuje m.in. prezentacje badań przeprowadzonych w ramach projektu metrologicznego MetroRADON finansowanego przez EMPIR – European Metrology Programme for Innovation and Research. Uczestnicy uzyskają wiele informacji na temat nowej dyrektywy EURATOM BSS i postępach we wdrażaniu zmian w poszczególnych krajach europejskich.

Zbliżająca się konferencja w Wiedniu jest bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń dotyczących radonu w tym roku. Łączy ona europejskich badaczy, władze i firmy w celu wymiany wiedzy i doświadczeń. Konferencja jest również ważna dlatego, że umożliwia różnym zainteresowanym stronom określenie, które obszary wymagają dalszych badań i rozwoju. Wydarzenie to służy też opracowywaniu i wprowadzaniu wspólnych metod i standardów pomiaru radonu, komentuje José-Luis Gutiérrez Villanueva, sekretarz ERA.

– Jako wiodące na świecie laboratorium, Radonova będzie nadal odgrywać ważną rolę we wszelkich międzynarodowych badaniach, które podkreślają zagrożenia związane z narażeniem na radon. Dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem, które gromadzimy prowadząc pomiary w różnych krajach, jesteśmy w stanie dostarczać ważne dane i wyniki badań, co gwarantuje, że techniki pomiarowe i pomiary radonu pozostają na bardzo wysokim poziomie, mówi Karl Nilsson, CEO Radonova Laboratories.
Na konferencji przedstawione zostaną liczne projekty badawcze i nowe rozwiązania mające na celu ograniczenie szkodliwych skutków radonu. Ponadto Radonova przedstawi wyzwania, przed którymi stanęła w związku z komunikacją społeczną dotyczącą ryzyka związanego z radonem w Szwecji.

Więcej informacji o European Radon Week  można znaleźć tutaj
Aby uzyskać więcej informacji na temat radonu i pomiaru radonu, odwiedź www.radonova.pl
Radtrak²® – wiodący na świecie detektor do pomiaru radonu

By podstawowe, pomiary No Comments

Ponad 4 miliony sprzedanych detektorów na całym świecie.

Radtrak2® jest najczęściej stosowanym detektorem radonu na świecie. Pozwala uzyskać dokładny wynik średniorocznego stężenia radonu w powietrzu w miejscach pracy i w budynkach mieszkalnych. Poniżej krótkie podsumowanie jego funkcji:

Prosty i niezawodny

Budowa detektora Radtrak2® jest bardzo prosta. Składa się on z dwuczęściowej obudowy wewnątrz której umieszczony jest przezroczysty detektor CR-39. Podczas pomiaru, powietrze wnika do środka obudowy przez bardzo wąską szczelinę pomiędzy górną i dolną częścią obudowy. Podczas rozpadu radonu i powstawania jego pochodnych powstają też cząstki alfa (promieniowanie alfa). Kiedy cząstki uderzają w powierzchnię detektora, tworzą się mikroskopijne uszkodzenia, tzw. ślady. Stąd też nazwa “detektor śladowy”. Po określonym czasie ekspozycji, liczba śladów jest przeliczana na stężenie radonu.

Technologia przyjazna środowisku

Obudowa detektora wykonana jest z plastiku. Ma bardzo prostą budowę, bez jakichkolwiek ruchomych części. Może być używany nawet w trudnych warunkach. Jest odporny na wstrząsy, nawet upuszczony na podłogę, nie ulega uszkodzeniu. W związku z tym, bardzo trudno jest „zepsuć” pomiar wykonywany za pomocą detektora Radtrak2®, jeżeli postępujesz zgodnie z instrukcją i dokładnie podasz czas początku i końca pomiaru, masz gwarancję dokładnego wyniku. Laboratorium Radonova zawsze wykorzystuje ponownie dolną i górna część obudowy detektora, co obniża koszty i ma wpływ na ochronę środowiska.

Jedyną częścią, która nie jest ponownie wykorzystywana jest sam detektor – folia CR-39, który poddawany jest analizie po ekspozycji.

Oryginalny czysty detector CR-39 i dokładna akredytowana analiza

Podczas analizy detektorów radonu musza być spełnione pewne istotne wymagania. Po pierwsze, detektor użyty do pomiaru musi być czysty i przygotowany w odpowiedni sposób. Musza być spełnione warunki odnśnie procesu produkcji. Bez oryginalnego, czystego detektora nie jest możliwa dokładna analiza liczby śladów powstałych w danym okresie ekspozycji. Brane jest także pod uwagę, jak długo i na działanie jak wysokiego stężenia wystawiony był detektor przed umieszczeniem wewnątrz obudowy. Podobnie uwzględnia się też fakt, że radon działa na detektor także w drodze do laboratorium, kiedy zostaje odesłany do analizy. Podczas procesu kontroli jakości, laboratorium przeprowadza kalibrację w znanych stężeniach radonu. Prawdłowo opracowane procedury są konieczne, aby zminimalizować niepewność pomiaru. Dlatego zawsze warto korzystać z usług laboratorium akredytowanego zgodnie z norma ISO 17025, takiego jak Radonova Laboratories. Ciągła kontrola jakości w Radonova laboratories gwarantuje, że wyniki pomiarów radonu są prawidłowe i dokładne.

Dlaczego mierzyć radon?

Każdego roku 230000 osób umiera na raka płuc związanego z ekspozycją na radon. Radon jest gazem będącym częścią naturalnego szeregu promieniotwórczego, występującym niemal wszędzie na Ziemi. Wysokie stężenia radonu mogą występować m.in. w regionach, gdzie zawartość uranu i radu w glebie jest wysoka, ale nie tyko. Często podwyższona koncentracja radonu jest stwierdzana w izolowanych, niewietrzonych pomieszczeniach w miejscach pracy lub budynkach mieszkalnych. Aby mieć pewność, czy poziom radonu nie jest zbyt wysoki, należy wykonać pomiary. W większości krajów na świecie zalecane są pomiary, które zapewniają określenie tzw. średniorocznej wartości stężenia radonu. Powinny one trwać co najmniej miesiąc. Takie zalecenia pojawiły się także w znowelizowanej Ustawie Prawo Atomowe.

Dyrektywa Rady Euratom BSS

By Ogólne, podstawowe No Comments

The provisions of Council Directive 2013/59 / Euratom of 5 December 2013 establishing basic safety standards to protect against threats arising from exposure to ionizing radiation, also known as the BSS Directive, were introduced to the Polish Atomic Law in autumn 2019.

The need to measure radon concentration in workplaces

These changes will have an impact on raising awareness of the risks arising from exposure to radon in buildings. One of the most important points of the Directive is the introduction of a reference level of 300 Bq / m3.

The content of the Directive is available here . See also our animation about radon measurements in workplaces. Happy watching!

Radon – jak zmierzyć jego poziom w powietrzu?

By pomiary No Comments

Nie ma innego sposobu, aby poznać poziom radonu w powietrzu niż wykonanie pomiaru. Co więcej, pomiary należy wykonać używając specjalnie do tego stworzonego detektora. Ale czy to oznacza, że pomiar jest skomplikowany? W rzeczywistości to, co musi wykonać użytkownik, aby zmierzyć poziom radonu jest niezwykle proste. Wystarczy po otrzymaniu przesyłki z Laboratorium wyjąć detektory z opakowania i umieścić je w wyznaczonych miejscach – zgodnie z dołączoną instrukcją. Trzeba w tym momencie zanotować datę, jako początek pomiaru. Zwykle detektory umieszcza się w pomieszczeniu, w którym domownicy spędzają najwięcej czasu – w salonie, jadalni, sypialni. Jeśli pomieszczenie ma dużą powierzchnię, bo np. salon połączony jest z kuchnią – warto umieścić dwa detektory. W przypadku pomiarów w miejscach pracy, szczegółowe wytyczne znajdziesz na naszej stronie internetowej www.radonova.pl, w zakładce „Miejsca pracy”. Detektorów nie należy przestawiać w trakcie pomiaru. Poza tym, nie wymagają specjalnego traktowania, a domownicy powinni zachowywać się tak, jak zwykle. Dotyczy to np. otwierania okien i wietrzenia pomieszczeń w czasie trwania pomiaru.

Analiza w laboratorium

Po upływie określonego czasu, detektory należy zapakować, zanotować datę (koniec pomiaru) i odesłać do Laboratorium. Tam już nasi specjaliści zajmą się resztą, czyli analizą detektorów i przygotowaniem raportu, w którym zamieszczą wynik w postaci tzw. średniorocznego stężenia radonu w powietrzu.

Czy detektory są bezpieczne?

Detektory, które wykorzystuje Radonova są w pełni bezpieczne. Nie mają żadnego wpływu na ludzi czy zwierzęta w ich otoczeniu. Technicznie rzecz biorąc jest to umieszczony w odpowiednio zaprojektowanej obudowie kawałek polimeru o specjalnych właściwościach fizykochemicznych. Nie należy jednak otwierać obudowy, ponieważ pomiar nie będzie miarodajny.

Po upływie określonego czasu, detektory należy zapakować, zanotować datę (koniec pomiaru) i odesłać do Laboratorium. Tam już nasi specjaliści zajmą się resztą, czyli analizą detektorów i przygotowaniem raportu, w którym zamieszczą wynik w postaci tzw. średniorocznego stężenia radonu w powietrzu.

Czy detektory są bezpieczne?

Detektory, które wykorzystuje Radonova są w pełni bezpieczne. Nie mają żadnego wpływu na ludzi czy zwierzęta w ich otoczeniu. Technicznie rzecz biorąc jest to umieszczony w odpowiednio zaprojektowanej obudowie kawałek polimeru o specjalnych właściwościach fizykochemicznych. Nie należy jednak otwierać obudowy, ponieważ pomiar nie będzie miarodajny.

Detektorów nie należy przestawiać w trakcie pomiaru. Poza tym, nie wymagają specjalnego traktowania, a domownicy powinni zachowywać się tak, jak zwykle. Dotyczy to np. otwierania okien i wietrzenia pomieszczeń w czasie trwania pomiaru.

Nie ma innego sposobu, aby poznać poziom radonu w powietrzu niż wykonanie pomiaru. Co więcej, pomiary należy wykonać używając specjalnie do tego stworzonego detektora. Ale czy to oznacza, że pomiar jest skomplikowany? W rzeczywistości to, co musi wykonać użytkownik, aby zmierzyć poziom radonu jest niezwykle proste. Wystarczy po otrzymaniu przesyłki z Laboratorium wyjąć detektory z opakowania i umieścić je w wyznaczonych miejscach – zgodnie z dołączoną instrukcją. Trzeba w tym momencie zanotować datę, jako początek pomiaru. Zwykle detektory umieszcza się w pomieszczeniu, w którym domownicy spędzają najwięcej czasu – w salonie, jadalni, sypialni. Jeśli pomieszczenie ma dużą powierzchnię, bo np. salon połączony jest z kuchnią – warto umieścić dwa detektory. W przypadku pomiarów w miejscach pracy, szczegółowe wytyczne znajdziesz na naszej stronie internetowej www.radonova.pl, w zakładce „Miejsca pracy”. 

Analiza w laboratorium

Po upływie określonego czasu, detektory należy zapakować, zanotować datę (koniec pomiaru) i odesłać do Laboratorium. Tam już nasi specjaliści zajmą się resztą, czyli analizą detektorów i przygotowaniem raportu, w którym zamieszczą wynik w postaci tzw. średniorocznego stężenia radonu w powietrzu.

Czy detektory są bezpieczne?

Detektory, które wykorzystuje Radonova są w pełni bezpieczne. Nie mają żadnego wpływu na ludzi czy zwierzęta w ich otoczeniu. Technicznie rzecz biorąc jest to umieszczony w odpowiednio zaprojektowanej obudowie kawałek polimeru o specjalnych właściwościach fizykochemicznych. Nie należy jednak otwierać obudowy, ponieważ pomiar nie będzie miarodajny.

Detektorów nie należy przestawiać w trakcie pomiaru. Poza tym, nie wymagają specjalnego traktowania, a domownicy powinni zachowywać się tak, jak zwykle. Dotyczy to np. otwierania okien i wietrzenia pomieszczeń w czasie trwania pomiaru.

[/vc_column_text][/vc_column]
[/vc_row]
Radon występuje naturalnie w powietrzu, glebie i wodzie. Powstaje w Ziemi, jako produkt rozpadu innego pierwiastka – Uranu. Z Uranu powstaje rad, a z radu – radon. Jako gaz łatwo przenika do atmosfery stając się jednym ze składników powietrza, którym oddychamy. Wnika też do wnętrza budynków przez nawet najmniejsze szczeliny w ich konstrukcji. W pomieszczeniach w bezpośrednim sąsiedztwie podłoża, a więc w piwnicach i pomieszczeniach na parterze najczęściej poziom radonu jest najwyższy. Nie jest to jedyna zasada. Poziom stężenia radonu zależy też od innych czynników, jak szczelność okien, wentylacja.

Do pomiaru radonu wykorzystuje się specjalne detektory

Nie ma innego sposobu, aby poznać poziom radonu w powietrzu niż wykonanie pomiaru. Co więcej, pomiary należy wykonać używając specjalnie do tego stworzonego detektora. Ale czy to oznacza, że pomiar jest skomplikowany? W rzeczywistości to, co musi wykonać użytkownik, aby zmierzyć poziom radonu jest niezwykle proste. Wystarczy po otrzymaniu przesyłki z Laboratorium wyjąć detektory z opakowania i umieścić je w wyznaczonych miejscach – zgodnie z dołączoną instrukcją. Trzeba w tym momencie zanotować datę, jako początek pomiaru. Zwykle detektory umieszcza się w pomieszczeniu, w którym domownicy spędzają najwięcej czasu – w salonie, jadalni, sypialni. Jeśli pomieszczenie ma dużą powierzchnię, bo np. salon połączony jest z kuchnią – warto umieścić dwa detektory. W przypadku pomiarów w miejscach pracy, szczegółowe wytyczne znajdziesz na naszej stronie internetowej www.radonova.pl, w zakładce „Miejsca pracy”. 

Analiza w laboratorium

Po upływie określonego czasu, detektory należy zapakować, zanotować datę (koniec pomiaru) i odesłać do Laboratorium. Tam już nasi specjaliści zajmą się resztą, czyli analizą detektorów i przygotowaniem raportu, w którym zamieszczą wynik w postaci tzw. średniorocznego stężenia radonu w powietrzu.

Czy detektory są bezpieczne?

Detektory, które wykorzystuje Radonova są w pełni bezpieczne. Nie mają żadnego wpływu na ludzi czy zwierzęta w ich otoczeniu. Technicznie rzecz biorąc jest to umieszczony w odpowiednio zaprojektowanej obudowie kawałek polimeru o specjalnych właściwościach fizykochemicznych. Nie należy jednak otwierać obudowy, ponieważ pomiar nie będzie miarodajny.

Detektorów nie należy przestawiać w trakcie pomiaru. Poza tym, nie wymagają specjalnego traktowania, a domownicy powinni zachowywać się tak, jak zwykle. Dotyczy to np. otwierania okien i wietrzenia pomieszczeń w czasie trwania pomiaru.

[/vc_column_text][/vc_column]
[/vc_row]
Nie ma innego sposobu, aby poznać poziom radonu w powietrzu niż wykonanie pomiaru. Co więcej, pomiary należy wykonać używając specjalnie do tego stworzonego detektora. Ale czy to oznacza, że pomiar jest skomplikowany? W rzeczywistości to, co musi wykonać użytkownik, aby zmierzyć poziom radonu jest niezwykle proste. Wystarczy po otrzymaniu przesyłki z Laboratorium wyjąć detektory z opakowania i umieścić je w wyznaczonych miejscach – zgodnie z dołączoną instrukcją. Trzeba w tym momencie zanotować datę, jako początek pomiaru. Zwykle detektory umieszcza się w pomieszczeniu, w którym domownicy spędzają najwięcej czasu – w salonie, jadalni, sypialni. Jeśli pomieszczenie ma dużą powierzchnię, bo np. salon połączony jest z kuchnią – warto umieścić dwa detektory. W przypadku pomiarów w miejscach pracy, szczegółowe wytyczne znajdziesz na naszej stronie internetowej www.radonova.pl, w zakładce „Miejsca pracy”. 

Analiza w laboratorium

Po upływie określonego czasu, detektory należy zapakować, zanotować datę (koniec pomiaru) i odesłać do Laboratorium. Tam już nasi specjaliści zajmą się resztą, czyli analizą detektorów i przygotowaniem raportu, w którym zamieszczą wynik w postaci tzw. średniorocznego stężenia radonu w powietrzu.

Czy detektory są bezpieczne?

Detektory, które wykorzystuje Radonova są w pełni bezpieczne. Nie mają żadnego wpływu na ludzi czy zwierzęta w ich otoczeniu. Technicznie rzecz biorąc jest to umieszczony w odpowiednio zaprojektowanej obudowie kawałek polimeru o specjalnych właściwościach fizykochemicznych. Nie należy jednak otwierać obudowy, ponieważ pomiar nie będzie miarodajny.

Detektorów nie należy przestawiać w trakcie pomiaru. Poza tym, nie wymagają specjalnego traktowania, a domownicy powinni zachowywać się tak, jak zwykle. Dotyczy to np. otwierania okien i wietrzenia pomieszczeń w czasie trwania pomiaru.

[/vc_column_text][/vc_column]
[/vc_row]
Radon występuje naturalnie w powietrzu, glebie i wodzie. Powstaje w Ziemi, jako produkt rozpadu innego pierwiastka – Uranu. Z Uranu powstaje rad, a z radu – radon. Jako gaz łatwo przenika do atmosfery stając się jednym ze składników powietrza, którym oddychamy. Wnika też do wnętrza budynków przez nawet najmniejsze szczeliny w ich konstrukcji. W pomieszczeniach w bezpośrednim sąsiedztwie podłoża, a więc w piwnicach i pomieszczeniach na parterze najczęściej poziom radonu jest najwyższy. Nie jest to jedyna zasada. Poziom stężenia radonu zależy też od innych czynników, jak szczelność okien, wentylacja.

Do pomiaru radonu wykorzystuje się specjalne detektory

Nie ma innego sposobu, aby poznać poziom radonu w powietrzu niż wykonanie pomiaru. Co więcej, pomiary należy wykonać używając specjalnie do tego stworzonego detektora. Ale czy to oznacza, że pomiar jest skomplikowany? W rzeczywistości to, co musi wykonać użytkownik, aby zmierzyć poziom radonu jest niezwykle proste. Wystarczy po otrzymaniu przesyłki z Laboratorium wyjąć detektory z opakowania i umieścić je w wyznaczonych miejscach – zgodnie z dołączoną instrukcją. Trzeba w tym momencie zanotować datę, jako początek pomiaru. Zwykle detektory umieszcza się w pomieszczeniu, w którym domownicy spędzają najwięcej czasu – w salonie, jadalni, sypialni. Jeśli pomieszczenie ma dużą powierzchnię, bo np. salon połączony jest z kuchnią – warto umieścić dwa detektory. W przypadku pomiarów w miejscach pracy, szczegółowe wytyczne znajdziesz na naszej stronie internetowej www.radonova.pl, w zakładce „Miejsca pracy”. 

Analiza w laboratorium

Po upływie określonego czasu, detektory należy zapakować, zanotować datę (koniec pomiaru) i odesłać do Laboratorium. Tam już nasi specjaliści zajmą się resztą, czyli analizą detektorów i przygotowaniem raportu, w którym zamieszczą wynik w postaci tzw. średniorocznego stężenia radonu w powietrzu.

Czy detektory są bezpieczne?

Detektory, które wykorzystuje Radonova są w pełni bezpieczne. Nie mają żadnego wpływu na ludzi czy zwierzęta w ich otoczeniu. Technicznie rzecz biorąc jest to umieszczony w odpowiednio zaprojektowanej obudowie kawałek polimeru o specjalnych właściwościach fizykochemicznych. Nie należy jednak otwierać obudowy, ponieważ pomiar nie będzie miarodajny.

Detektorów nie należy przestawiać w trakcie pomiaru. Poza tym, nie wymagają specjalnego traktowania, a domownicy powinni zachowywać się tak, jak zwykle. Dotyczy to np. otwierania okien i wietrzenia pomieszczeń w czasie trwania pomiaru.

[/vc_column_text][/vc_column]
[/vc_row]

Co to jest radon i jak powstaje?

By podstawowe No Comments

W Polsce o radonie nadal mówi się niewiele. Z przeprowadzonej ostatnio przeze mnie ankiety wynika, że ponad 20 procent osób nigdy wcześniej o nim nie słyszało. Wśród pozostałych niespełna 80% ankietowanych, większość wie, że radon to pierwiastek chemiczny.

Ale skąd się bierze radon?

Gdzie jest go najwięcej? Jak to się dzieje, że pierwiastek powstający w glebie przedostaje się do naszego domu? To są pytania, na które niewielu z nas potrafi prawidłowo odpowiedzieć.

Zacznijmy od początku. Gleba zawiera różnego rodzaju minerały i związki chemiczne o rozmaitych właściwościach, także naturalne pierwiastki promieniotwórcze, jak uran i powstający z niego rad. Są one częścią tzw. naturalnych szeregów promieniotwórczych czyli łańcuchów pierwiastków, które przy przemianie tworzą kolejne i co ważne, jednocześnie emitują promieniowanie nazywane promieniowaniem jonizującym. W ten sposób z uranu powstaje rad, a z radu – radon. Radon jest gazem szlachetnym. Znajduje się wielu elementach otaczającego nas środowiska – w glebie, w której powstaje, w powietrzu atmosferycznym i w wodzie, w której stosunkowo łatwo się rozpuszcza.

Radon jest pierwiastkiem promieniotwórczym

Radon podobnie jak pierwiastki, z których powstaje, jest pierwiastkiem radioaktywnym. Rozpada się tworząc krótkożyciowe produkty rozpadu radonu, czemu towarzyszy emisja promieniowania jonizującego. Sam radon jako gaz jest w znacznej mierze wdychany i wydychany, jednak izotopy powstałe przy jego przemianie to metale ciężkie takie jak ołów, polon czy bizmut. One także mają właściwości promieniotwórcze. Co więcej, łączą się z cząstkami obecnymi w powietrzu tworząc promieniotwórcze aerozole. Osadzają się one w różnych częściach układu oddechowego, w zależności od rozmiaru i tam dalej ulegają przemianom i stają się wewnętrznym źródłem promieniowania jonizującego oddziałującego na ludzki organizm.

Radon a zdrowie

Oddziaływanie promieniowania jonizującego na tkanki może uszkadzać komórki lub prowadzić do powstania mutacji. Następstwem takich zmian może być indukcja choroby nowotworowej. Jak donosi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), promieniowanie jonizujące pochodzące od radonu i jego pochodnych stanowi drugi po paleniu papierosów czynnik wywołujący nowotwory układu oddechowego u ludzi. Statystyczny wzrost ryzyka zachorowania na nowotwór pojawia się, gdy organizm jest poddawany działaniu podwyższonego stężenia radonu.

Ale co znaczy „podwyższone” stężenie? Średnie stężenie radonu jest różne w zależności od miejsca pomiaru i położenia geograficznego, ale także zmienia się w ciągu doby i w zależności od pory roku. W powietrzu wewnątrz budynków w Polsce stężenie radonu wykosi ok. 50 Bq/m3. W powietrzu na zewnątrz – jest nawet pięciokrotnie niższe. Dlaczego? I skąd radon bierze się w naszych domach?

Skąd się bierze radon w naszych domach?

Za przenikanie radonu do wnętrza budynków jest odpowiedzialna niewielka różnica ciśnienia, która wywołuje tzw. efekt kominowy. Mówiąc obrazowo, powietrze z podłoża, na którym ustawiony jest budynek, jest „zasysane” przez szczeliny w fundamentach. Jeżeli nie zapewniamy odpowiedniej wentylacji, mamy szczelne okna, wówczas ilość radonu się zwiększa.

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej i obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo Atomowe, poziom referencyjny stężenia radonu wynosi 300Bq/m3.

Jak wykonać pomiar?

Radon jest bezbarwny, nie ma smaku ani zapachu. Dlatego aby stwierdzić, jak wysokie jest stężenie, należy wykonać pomiar odpowiednim detektorem. Wystarczy zamówić detektory, rozmieścić je w domu zgodnie z dołączoną instrukcją, po określonym czasie odesłać do laboratorium do analizy (zwykle jest to czas od 1 do 3 miesięcy) i… czekać na raport z wykonanych pomiarów.

Co to jest radon?