Skip to main content

Radonova – firma która troszczy się o środowisko

Odpowiedzialność za środowisko jest integralną częścią naszej działalności. Zarówno poprzez nasze procesy produkcyjne, jak i nasze codzienne zarządzanie biznesem, wdrażamy środki, które pomagają zmniejszyć nasz ‘ślad ekologiczny’.

Ze względu na profil swojej działalności, Radonova aktywnie uczestniczy w poprawie jakości powietrza w pomieszczeniach. Staramy się działać na rzecz zdrowia naszych klientów, ale także ogółu społeczeństwa. W rzeczywistości Radonova regularnie angażuje się w działania uświadamiające na temat niebezpieczeństwa związanego z promieniowaniem jonizującym i jakością powietrza. Ponadto nasze laboratorium stara się prowadzić otwarty dialog na temat dobrych praktyk środowiskowych, aby stosowane procedury i narzędzia zapewniały możliwie najwyższą jakość.

Jednocześnie na co dzień kształtujemy świadomość naszych pracowników. Regularnie uczestniczymy w szkoleniach, aby zapewnić wspólny punkt widzenia i wrażliwość na problemy środowiskowe. Poprzez naszą działalność staramy się przekazać tę filozofię naszym klientom. Dbamy również o wybieranie dostawców, którzy podzielają tę samą filozofię.
Ponadto w ramach naszej działalności badawczo-rozwojowej, dbamy o to, aby tak ustanawiać procesy produkcyjne, aby zmniejszyć zużycie wody, energii i produkowanych odpadów. Radonova przestrzega w tej kwestii zarówno własnych krajowych jak i europejskich zobowiązań na rzecz bardziej zrównoważonego środowiska.

Dla Radonova,
Karl Nilsson, Managing Director

Jest to niezwykle ważny aspekt. W Polsce coraz częściej porusza się tematy związane z zanieczyszczeniami powietrza i ochroną środowiska. To dobrze, bo to oznacza, że idziemy w dobrym kierunku.

Realizując nasze działania, mamy na uwadze ich wpływ na naszą planetę.

Jesteśmy też częścią międzynarodowych organizacji, takich jak European Radon Association ERA, które działają w zgodzie z tą samą filozofią.