Co to jest radon?

Radon i jego wpływ na zdrowie

Radon to radioaktywny gaz powstający naturalnie w wyniku promieniotwórczej przemiany Uranu 238. Rozpadając się tworzy promieniotwórcze pochodne, tzw. krótkożyciowe produkty rozpadu radonu. Są to metale takie jak ołów, polon i bizmut. Wraz z cząstkami obecnymi w powietrzu dostają się do wnętrza organizmu drogą oddechową i tam ulegają kolejnym przemianom z emisja promieniowania jonizującego, które może uszkadzać komórki układu oddechowego. To z kolei może prowadzić nawet do indukcji zmian nowotworowych w organizmie. Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia WHO, w zależności od miejsca zamieszkania, aż 3 do 14 % wszystkich przypadków zachorowań na raka płuc jest wynikiem oddziaływania radonu i jego pochodnych.

Z badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, że około 1100 przypadków raka płuc rocznie jest efektem oddziaływania radonu w domach i miejscach pracy. Ryzyko wzrasta, gdy poziom stężenia radonu przekracza 100 Bq/m3.

Pomiary stężenia radonu wewnątrz pomieszczeń

Radon jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Jedynym sposobem na jego wykrycie jest wykonanie pomiaru z użyciem detektora pasywnego lub specjalnego urządzenia. Stężenie radonu w pomieszczeniach nie jest stałe, zmienia się ulegając wahaniom dobowym i sezonowym. Często można zaobserwować różne wartości stężenia w sąsiednich budynkach, a nawet w różnych pomieszczeniach. Może to mieć związek m.in. z zastosowanym systemem wentylacji, szczelnością okien, częstotliwością wietrzenia pomieszczeń.

Kiedy wykonać pomiar stężenia radonu w budynku?

  • Jeśli nigdy dotąd nie był wykonywany pomiar stężenia radonu
  • Po wymianie okien lub zainstalowaniu wentylacji
  • Jeżeli chcesz mieć pewność, że powietrze, którym oddychasz w Twoim domu czy miejscu pracy jest bezpieczne dla zdrowia

Zgodnie z zaleceniami norm europejskich stosowanych w wielu krajach Unii, pomiar powinien trwać co najmniej trzy miesiące. W nowej Ustawie Prawo Atomowe przyjęto jeden miesiąc, jako minimalny czas pomiaru, jednak im dłuższy pomiar, tym dokładniejszy wynik.

Poziom referencyjny 300 Bq/m3 dotyczy wartości średniorocznego stężenia radonu w powietrzu. Istnieją jednak sytuacje, w których warto wykonać krótszy pomiar w celu oszacowania stężenia radonu w danym miejscu z zastosowaniem specjalnie zaprojektowanych detektorów typu Rapidos®.

Taki pomiar trwa zaledwie 10 dni. Może okazać się pomocny wtedy, gdy potrzebujemy uzyskać szybko przybliżony wynik pomiaru. W wielu krajach stosuje się tę metodę np. przed sprzedażą domu lub mieszkania.

Stosowana przez nas metoda pomiarowa oparta o pasywne detektory śladowe jest akredytowana zgodnie z normą ISO 17025.

Przeczytaj więcej na temat radonu w innych miejscach na świecie

International WHO
Europa ERA
USA AARST
Kanada CARST
Szwecja SSM
Austria BMLFUW
Szwajcaria BAG
Niemcy Bundesamt für Strahlenschutz
Irlandia RPII EPA
Wielka Brytania PHE
Denmark Sundhedsstyrelsen
Finlandia STUK
Francja Radon France

FAQ