Skip to main content

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o radonie

Co to jest radon ?

Co to jest radon? Radon to naturalnie występujący bezbarwny, bezwonny radioaktywny gaz szlachetny. Pochodzi z Ziemi, gdzie powstaje jako pierwiastek pochodny innego promieniotwórczego pierwiastka – radu. Zarówno rad jak i radon są elementami naturalnego szeregu promieniotwórczego, którego początkiem jest obecny w skorupie ziemskiej Uran.

Gaz radon jest nadal stosunkowo słabo znany. Niewiele osób w Polsce wie, co to takiego, a jeszcze mniej ma świadomość negatywnego wpływu radonu na zdrowie i tego, że długotrwała ekspozycja na wysokie stężenia radonu może prowadzić do powstania nowotworu. Od 2019 roku, kiedy zmieniły się przepisy dotyczące radonu w Polsce, zwrócono większą uwagę na ten istotny problem.

Zmienione przepisy odnoszą się między innymi do konieczności wykonywania pomiarów radonu w miejscach pracy. Nie ma obowiązku mierzenia stężenia radonu w powietrzu w domach, ale to właśnie tam spędzamy większą część czasu.

Co to jest radon?

Dlaczego radon jest groźny ?

Radon jest groźny z trzech głównych powodów:

  • Jest gazem, więc dostaje się do wnętrza organizmu przez układ oddechowy.
  • Jest promieniotwórczy – emituje promieniowanie jonizujące ulegając przemianie.
  • Gromadzi się wewnątrz pomieszczeń, gdzie spędzamy większość czasu.

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia WHO radon jest drugim po paleniu czynnikiem powodującym nowotwory układu oddechowego u ludzi.

Więcej

Gdzie wstępuje radon ?

Radon jest wszędzie.

Chociaż istnieją mapy pokazujące obszary sklasyfikowane jako „zagrożone”, radon stanowi zagrożenie wszędzie, ponieważ może koncentrować się w powietrzu w pomieszczeniu, niezależnie od rodzaju gleby. Stężenia radonu w powietrzu wewnętrznym zależą nie tylko od rodzaju gleby, ale także od cech budynków i wielu innych parametrów.

Najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed zagrożeniem związanym oddziaływaniem radonu jest wykonywanie systematycznych pomiarów.

Więcej

Jak mierzyć radon?

Najprostszym sposobem jest zamówienie zestawu detektorów pasywnych radonu w naszym sklepie internetowym. Ważne jest, laboratorium przeprowadzające pomiar posiadało akredytację ISO 17025. Jest to gwarancja najwyższej jakości.

Po otrzymaniu przesyłki wystarczy umieścić detektor zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. Po zakończeniu pomiaru – odesłać detektor poczta do analizy do naszego laboratorium. Wyniki pojawią się w naszym systemie najpóźniej po dwóch tygodniach.

Więcej
Jak mierzyć radon?

Kiedy powinno się zmierzyć poziom radonu ?

Pomiary radonu powinno się przeprowadzać systematycznie. Zalecane jest regularne powtarzanie pomiarów:

  • Po renowacji, ponieważ ma ona wpływ na warunki panujące wewnątrz budynku.
  • Po wdrożeniu działania mającego na celu zmniejszenie stężenia radonu wewnątrz budynku, aby zweryfikować prawidłowe działanie zainstalowanych urządzeń i zastosowanych metod.
Więcej
Kiedy powinno się zmierzyć poziom radonu ?

Jaki jest poziom referencyjny stężenia radonu ?

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach Unii Europejskiej, poziom odniesienia wynosi 300 Bq/m³. Główny akt prawny regulujący w Polsce kwestie związane z ochrona radiologiczną czyli ochrona przed promieniowaniem jonizującym to Prawo Atomowe. Ustawa ta została znowelizowana i uzupełniona o przepisy dotyczące radonu w 2019 roku. Szczegółowe przepisy dotyczą miejsc pracy. Jeśli przekroczony jest poziom referencyjny, należy zastosować działania naprawcze. Raport z pomiarów przeprowadzonych wspólnie z Radonova Laboratories da ci jednoznaczną informację, czy Twoi pracownicy są bezpieczni i czy powinieneś wprowadzić jakieś działania naprawcze, aby obniżyć stężenie radonu.
Jeśli masz jakieś wątpliwości, możesz skorzystać z konsultacji z naszym Inspektorem Ochrony Radiologicznej.

Więcej
Jaki jest poziom referencyjny stężenia radonu?

Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat radonu w domach i w miejscach pracy

 

Pomiar radonu w powietrzu wewnętrznym nie zawsze jest przeprowadzany w ten sam sposób. W zależności od tego, czy radon mierzony jest w budynku mieszkalnym, czy w miejscu pracy, wykonuje się go nieco inaczej. Mamy szczegółowe procedury dotyczące pomiarów odpowiednie do konkretnego przeznaczenia.

Tutaj znajdziesz najnowsze wpisy i informacje na temat radonu

Pomiary radonu w domach

Pomiar radonu w domach nie jest jeszcze objęty szczegółowymi przepisami. Nie oznacza to jednak, że nie ma ryzyka dla zdrowia, zwłaszcza, że w domach spędzamy najwięcej czasu.
W jakich sytuacjach ważne jest przeprowadzenie pomiaru?
Ile detektorów potrzebujemy do niezawodnego pomiaru radonu?
Kiedy najlepiej wykonać pomiary?

Skontaktuj się z nami lub przeczytaj więcej na naszym blogu.

Więcej
Pomiary radonu w domach

Pomiary radonu w miejscach pracy

Zgodnie Polskimi przepisami, pracodawcy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom w miejscu pracy. Dotyczy to również szkodliwych czynników. Radon jest jednym z nich. Nowe regulacje związane z narażeniem na radon weszły w życie w Polsce w 2019 roku w momencie wprowadzenia zmian w Ustawie Prawo Atomowe.
Prowadzisz firmę i zastanawiasz się, czy powinieneś mierzyć radon?
Ile detektorów jest potrzebnych?
Jaki jest zalecany czas na pomiar radonu?

Znajdź wszystkie odpowiedzi na te pytania, klikając link.

Więcej
Pomiary radonu w miejscach pracy

Przeczytaj więcej na temat radonu w innych miejscach na świecie

 

International WHO
Europa ERA
USA AARST
Kanada CARST
Szwecja SSM
Austria BMLFUW
Szwajcaria BAG
Niemcy Bundesamt für Strahlenschutz
Irlandia RPII EPA
Wielka Brytania PHE
Denmark Sundhedsstyrelsen
Finlandia STUK
Francja Radon France