Skip to main content
METODA AKREDYTOWANA

Pomiar średniorocznego stężenia radonu

Radtrak2® – Wiarygodny miarodajny długotrwały pomiar radonu do wyznaczania prawidłowej wartości średniorocznego stężenia radonu w powietrzu

ZAMÓW
METODA AKREDYTOWANA

Szybka weryfikacja stężenia radonu

Rapidos® – Przybliżony wynik pomiaru już po krótkiej 10-dniowej ekspozycji

ZAMÓW
PROFESJONALNY

Rozwiązania dla profesjonalistów

Profesjonalne urządzenia pomiarowe

WIĘCEJ INFORMACJI

Znaczenie pomiarów w miejscach pracy w rejonach poza obszarami wysokiego ryzyka radonowego

Prowadzę działalność w rejonie poza obszarem wysokiego ryzyka radonowego, co powinienem zrobić?

Mapy radonowe przedstawiające obszary o wysokim i niskim ryzyku radonowym to narzędzia wspierające decyzję o tym, od których rejonów należy rozpocząć działania związane z badaniami radonu. Mają być pomocne dla organów ustawodawczych i być wykorzystywane w ustanawianiu przepisów. W żadnym wypadku jednak nie mogą służyć jako bezpośrednia informacja o stężeniu radonu w konkretnych budynkach.

W Polsce nie mamy kompletnej mapy radonowej całego kraju, ponieważ jak do tej pory nie były przeprowadzone badania na taką skalę, jak w innych miejscach w Europie. Dysponujemy jedynie mapami wybranych obszarów, głównie tych, w których spodziewane są wysokie stężenia radonu np. z uwagi na zawartość uranu czy radu w podłożu. Takie miejsca to np. Sudety czy Górny Śląsk. Stosunkowo dobrze przebadane są też regiony w pobliżu większych ośrodków naukowo-badawczych zajmujących się pomiarami radonu, czyli okolice Warszawy, Katowic czy Krakowa.

Dlaczego występują tak duże miejscowe różnice w stężeniach radonu?

Należy pamiętać, że radon w powietrzu na zewnątrz nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Groźny jest radon wewnątrz pomieszczeń, bo w nich się kumuluje – z czasem rośnie jego ilość. Dlatego oparte wyłącznie na charakterze gleby określenie ryzyka związanego z radonem nie daje pewnej informacji. Dane te muszą być powiązane z charakterystyką i wiekiem budynku, szczegółami dotyczącymi konstrukcji, aby dokładniej oszacować ryzyko związane z radonem.

Aby dowiedzieć się więcej na temat map radonowych, kliknij tutaj.

Systematyczny pomiar radonu jest jedynym sposobem, aby temu zapobiec

Ryzyko związane z radonem zależy od wielu czynników. Radon jest wszędzie, a wykonywanie pomiarów zgodnie z przepisami prawa jest na szczęście dosyć łatwe, dostępne i stosunkowo niedrogie.

Znaczenie pomiarów w miejscach pracy w rejonach poza obszarami wysokiego ryzyka radonowego