Skip to main content
METODA AKREDYTOWANA

Pomiar średniorocznego stężenia radonu

Radtrak2® – Wiarygodny miarodajny długotrwały pomiar radonu do wyznaczania prawidłowej wartości średniorocznego stężenia radonu w powietrzu

ZAMÓW
METODA AKREDYTOWANA

Szybka weryfikacja stężenia radonu

Rapidos® – Przybliżony wynik pomiaru już po krótkiej 10-dniowej ekspozycji

ZAMÓW
PROFESJONALNY

Rozwiązania dla profesjonalistów

Profesjonalne urządzenia pomiarowe

WIĘCEJ INFORMACJI

Kiedy powinno się mierzyć poziom radonu?

Jeśli do tej pory nie wykonywano wcześniej pomiarów

Nawet jeśli twoje mieszkanie znajduje się poza obszarem o tzw. podwyższonym ryzyku radonowym to pamiętaj, że radon jest wszędzie. W większośi krajów Unii Europejskiej, w tym w Polsce, przyjmuje się poziom referencyjny 300 Bq/m³. Mimo to, WHO wskazuje na wzrost ryzyka nowotworu już powyżej 100 Bq/m³. Żeby jednak wiedzieć, czy te poziomy nie są przekroczone, trzeba wykonać pomiar, bo żadna mapa radonu nie daje informacji o stanie konkretnego pojedynczego budynku.

Jeśli pomiary nie były powtarzane w ciągu ostatnich 10 lat

Ważne jest regularne sprawdzanie poziomu radonu w powietrzu w pomieszczeniu. W rzeczywistości z czasem może pojawić się niewielkie pogorszenie konstrukcji budynków, takie jak pęknięcia, starzenie się połączeń, zmiana wydajności systemu wentylacji itp., które mogą mieć znaczący wpływ na zawartość radonu. Odnawianie pomiaru co dziesięć lat jest nawet regulowane przepisami w niektórych krajach w miejscach pracy. Ale nawet, jeśli nie wymagają od Ciebie tego przepisy, warto mieć pewność, czy nadal jesteś bezpieczny.

Przy zakupie lub wynajmie nieruchomości

W wielu krajach Unii Europejskiej, mimo że szczegółowe przepisy nie nakładają na właścicieli nieruchomości pomiaru radonu w ich budynkach, osoby sprzedające lub wynajmujące nieruchomość oferują certyfikat z pomiarów.

Jeśli z kolei dysponujesz lokalem, i chcesz go sprzedać lub wynająć, a zależy Ci na czasie i nie możesz pozwolić sobie na miesięczny pomiar i kolejne 2 tygodnie analizy i oczekiwania na wyniki, mamy rozwiązanie. Możesz wykonać szybki pomiar doradczy trwający od 10 dni. Jest to minimalny czas, w jakim można uzyskać miarodajne wyniki. Wówczas stosuje się detektory typu Rapidos® – dostępne tylko w Radonova Laboratories.

Po wprowadzeniu działań naprawczych mających zmniejszyć ilość radonu

Każdy przypadek, kiedy poziom radonu jest przekroczony wymaga indywidualnego podejścia i dogłębnej analizy. Należy zidentyfikować przyczynę i zastosować odpowiednie metody pozwalające na obniżenie przenikania radonu do budynku i jego kumulację. Po ich wprowadzeniu, należy przeprowadzić pomiar w celu sprawdzenia efektywności środków naprawczych.

Kiedy powinno się zmierzyć poziom radonu ?