Skip to main content
METODA AKREDYTOWANA

Pomiar średniorocznego stężenia radonu

Radtrak2® – Wiarygodny miarodajny długotrwały pomiar radonu do wyznaczania prawidłowej wartości średniorocznego stężenia radonu w powietrzu

ZAMÓW
METODA AKREDYTOWANA

Szybka weryfikacja stężenia radonu

Rapidos® – Przybliżony wynik pomiaru już po krótkiej 10-dniowej ekspozycji

ZAMÓW
PROFESJONALNY

Rozwiązania dla profesjonalistów

Profesjonalne urządzenia pomiarowe

WIĘCEJ INFORMACJI

Jaki jest poziom referencyjny stężenia radonu ?

Jak określa się ilość radonu?

Radon w powietrzu w pomieszczeniu może być niebezpieczny dla zdrowia, gdy się kumuluje i gdy występują jego podwyższone stężenia. Żeby jednak ocenić, czy dana ilość radonu jest potencjalnie szkodliwa warto wiedzieć, co mierzymy i jak oraz jaki jest poziom referencyjny. Stężenie radonu w powietrzu mierzy się w Bequerelach na metr sześcienny. Daje to informację jak dużo jest radonu w objętości jednego metra sześciennego. Ściślej mówiąc, otrzymujemy informacje o ilości promieniowania wynikającego z obecności radonu i jego izotopów pochodnych. Analiza pomiaru radonu przeprowadzona za pomocą detektorów pasywnych, takich jak te sprzedawane przez Radonova, pozwoli zatem uzyskać wyniki w postaci stężenia radonu w powietrzu w Bq/m3.

Jaki poziom referencyjny trzeba uwzględniać?

Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO, średnioroczne stężenie radonu powyżej 100 Bq/m3, radon może już powodować problemy zdrowotne. Mimo to przepisy w wielu krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, określają wartość referencyjną na poziomie 300 Bq/m3 (polskie Prawo Atomowe z 2019 roku, art. 23.). Co z tego wynika? Oznacza to, że miejsce z wynikiem poniżej tego poziomu nie wymaga żadnej szczególnej interwencji zgodnie z prawem. Powyżej tej wartości konieczne jest wdrożenie działań mających na celu zmniejszenie tej koncentracji poniżej poziomu odniesienia.

Działania te mogą być proste, takie jak częstsze wietrzenie budynku lub bardziej skomplikowane i kosztowne, jak instalacja systemu wentylacyjnego lub specjalne systemy odprowadzające powietrze glebowe spod budynku. Należy mieć świadomość, że wartość referencyjna nie oznacza limitu stężenia, czy dopuszczalnej wartości stężenia radonu. Mimo wszystko jest to czynnik naturalny, którego nie można całkowicie wyeliminować, ale w szczególnych przypadkach redukować jego obecność. Zdarza się, że zmierzona wartość przekracza 1000 Bq/m3. Wówczas reakcja musi być szybka i skuteczna.

Co zrobić, aby obniżyć poziom radonu poniżej poziomu referencyjnego?

Istnieje wiele sposobów na skuteczną walkę z radonem i ważne jest, aby pamiętać, że ponieważ każdy przypadek jest wyjątkowy, rozwiązanie, które działa dla jednego budynku, niekoniecznie musi być skuteczny dla drugiego, pomimo bliskich poziomów radonu, podobnej lokalizacji czy zbliżonej konstrukcji. W większości przypadków utrzymanie regularnej wentylacji przez co najmniej 10 minut dziennie w pomieszczeniach wystarcza do utrzymania poziomu radonu poniżej poziomu odniesienia. Czasami jednak konieczne jest wezwanie profesjonalisty, aby zaplanować działania, które będą najbardziej skuteczne.

Jaki jest poziom referencyjny stężenia radonu?