Skip to main content
 

Zmierz poziom radonu!

Ponad 6 miliony pomiarów
• Wiodące laboratorium pomiarowe
• Akredytacja zgodnie z normą ISO 17025
• Pomiary potwierdzone w niezależnych badaniach porównawczych
• Krótki czas dostawy i szybko dostępne wyniki

 

Zamów detektor radonu do pomiaru w Twoim miejscu pracy

» Krótki pomiar i szybki wynik
» Aplikacja do obsługi Twoich pomiarów
» Akredytacja zgodnie z normą ISO 17025
» Globalny lider w pomiarach radonu

1
1
METODA AKREDYTOWANA

Pomiar średniorocznego stężenia radonu

Radtrak3® – Wiarygodny miarodajny długotrwały pomiar radonu do wyznaczania prawidłowej wartości średniorocznego stężenia radonu w powietrzu

ZAMÓW
METODA AKREDYTOWANA

Szybka weryfikacja stężenia radonu

Rapidos® – Przybliżony wynik pomiaru już po krótkiej 10-dniowej ekspozycji

ZAMÓW
PROFESJONALNY

Rozwiązania dla profesjonalistów

Profesjonalne urządzenia pomiarowe

WIĘCEJ INFORMACJI

Użyj pasywnych detektorów radonu do zmierzenia stężenia radonu w Twoim miejscu pracy i skorzystaj z naszego serwisu RadOnline

Zmierz radon w twoim miejscu pracy w prosty i wygodny sposób. Wystarczy zamówić detektory, ustawić je w miejscu pomiaru zgodnie z dołączoną instrukcją, uzupełnić dane dotyczące miejsca i czasu pomiaru w serwisie RadOnline (zakładka Moje Konto na stronie www.radonova.pl), a po zakończonej ekspozycji odesłać detektory do analizy do naszego laboratorium. Potem pozostaje już tylko czekać na wyniki, które zostaną przesłane mailem lub pojawią się w aplikacji w ciągu tygodnia.

Zapewniamy:

  • Darmowy dostęp do Twojego indywidualnego profile w aplikacji Moje Konto
  • Dostawę detektorów w ciągu siedmiu dni
  • Analizę przesłanych detektorów w czasie krótszym niż 7 dni roboczych
  • Najwyższą jakość i dokładność wykonanych pomiarów potwierdzoną w międzynarodowych badaniach porównawczych
  • Pomiary wykonywane metodą akredytowana zgodnie z norma ISO 17025

Dzięki zastosowaniu naszych detektorów pasywnych i aplikacji Moje Konto otrzymujesz najdokładniejsze wyniki pomiarów w przystępnej cenie.

Ilu detektorów potrzebuję, aby wykonać pomiary w miejscu pracy?

W przepisach Polskiego prawa nie podano dokładnej liczby detektorów, jaka musi zostać użyta do wykonania pomiarów w miejscu pracy. Radonova zaleca jednak, by postępować zgodnie z rekomendacją Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomiarów Radonu (International Radon Measurement Association )(IRMA), co zostało ujęte w opracowanym przez IRMA przewodniku. Na podstawie poniższych wytycznych można zaplanować pomiary w konkretnym miejscu pracy, uwzględniając choćby metraż czy kondygnację.
Zalecenia opisane w przewodniku są następujące:

    • Dana lokalizacja musi być użytkowana przez co najmniej 4 godziny w ciągu dnia

W każdej lokalizacji na wyższych piętrach, na każde 250 m2 powinien przypadać chociaż jeden detektor

Potrzebujesz pomocy w obliczeniu, ile detektorów radonu jest wymaganych do pomiaru radonu w miejscu pracy?

Radon w Polsce w miejscach pracy

Radon jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Jedynym sposobem na jego wykrycie jest przeprowadzenie pomiarów. Stężenia radonu na zewnątrz zwykle nie są wysokie i nie stanowią problemu, jednak radon dostaje się do wnętrza budynków i tam się kumuluje. Zważywszy na fakt, jak wiele godzin w ciągu doby spędzamy w pomieszczeniach, m.in. w czasie pracy, bardzo istotna jest prawidłowa ocena ryzyka, jakie niesie za sobą radon i jego pochodne, a właściwie emitowane przez nie promieniowanie.
Dotychczas nie obowiązywały w Polsce przepisy regulujące dopuszczalne stężenie radonu w powietrzu. W wyniku implementacji przepisów Unii Europejskiej, w Polskim Prawie Atomowym pojawiły się zapisy regulujące także kwestię narażenia na radon ustalając poziom referencyjny stężenia radonu w budynkach na 300 Bq/m3. Warto dodać, że zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia, już poziom stężenia radonu powyżej 100 Bq/m3 powoduje wzrost ryzyka zachorowania na raka płuc.
Za ochronę radiologiczną pracowników narażonych na podwyższone stężenia radonu w miejscach pracy odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej,
Do tej pory dawka promieniowania otrzymana w wyniku narażenia na radon i jego pochodne nie wliczała się do dawki efektywnej otrzymywanej każdego roku i nie podlegała limitom. Jednak na początku sierpnia 2019 rok została znowelizowana Ustawa Prawo Atomowe i od tej pory dawka od radonu traktowana jest jak dawka od wszystkich innych źródeł.
Obecnie poziom referencyjny stężenia radonu na poziomie 300 Bq/m3 dotyczy także miejsc pracy.