Skip to main content

Nowe statystyki wykazują, że pomiary radonu w miejscu pracy powinny obejmować wszystkie kondygnacje

By 26 października, 202127 października, 2021News

Dane z pomiarów wykonanych w ramach badań w ponad 15.000 miejscach pracy w Szwecji wskazują, że poziom radonu może być nieoczekiwanie wysoki niezależnie od poziomu kondygnacji lub konkretnego miejsca pomiaru.

Ustalenia te potwierdzają, jak ważne jest dokonywanie pomiarów w wystarczającym stopniu, zamiast poprzestawania na niewielkiej liczbie punktów pomiarowych. Nieadekwatny pomiar może w dłuższej perspektywie przyczynić się do zbędnych zagrożeń dla zdrowia.

W bazie danych Radonova’s Laboratory widać wyraźnie, że w miejscach pracy nie ma jednoznacznego schematu pod względem miejsc, w których można wykryć wysoki poziom radonu, w odróżnieniu do pomiarów wykonywanych na przykład w budynkach mieszkalnych. Wynika to z tego, że obiekty biznesowe zwykle są wyposażone w bardziej zaawansowany system wentylacji, co może prowadzić do większych lokalnych różnic ciśnienia, a tym samym generować lokalnie wysoki poziom radonu.
„Wiemy już, że odsetek miejsc pracy o podwyższonej wartości radonu jest stosunkowo wysoki. Widać teraz również, że nie ma możliwości określenia z góry, czy dany typ pomieszczenia lub kondygnacji oznacza zwiększone ryzyko pod względem zawartości radonu. Rozrzut w rozumieniu wartości mierzonych na różnych typach kondygnacji jest wysoki, około 90%, i wydaje się być niezależny od kondygnacji. Miejsca pracy poniżej poziomu gruntu często charakteryzują się podwyższonym poziomem radonu, ale ich liczba jest stosunkowo niska, a świadomość zagrożenia radonem w takich miejscach pracy jest generalnie wyższa” – mówi dyrektor techniczny Radonova Laboratories, Tryggve Rönnqvist.

„Ze względu na znaczny rozrzut wyników pomiaru ważne jest zastosowanie wystarczającej liczby detektorów, aby wykluczyć nieprawidłowe wnioski. Sprawdza się tutaj motto, zgodnie z którym łatwiej i oszczędniej jest zrobić od początku to, co co należy. Wykonując odpowiedni pomiar na samym początku, firmy unikają czasochłonnych i kosztownych ponownych pomiarów. A jeżeli potrzebny jest pomiar w celu zredukowania zawartości radonu, proces ten jest znacznie prostszy, jeżeli jest wystarczająco dużo punktów pomiaru” – kontynuuje Tryggve Rönnqvist.
Piwnice i parter są szczególnie ważne.

 

Pomiary radonu na wszystkich piętrach?

Statystyka wskazuje, że pomiaru wymagają wszystkie pomieszczenia, ale piwnice i parter są szczególnie ważne, ponieważ ryzyko podwyższonego poziomu radonu jest najwyższe. Ponieważ podwyższona ekspozycja na radon prowadzi do wzrostu ryzyka raka płuc, należy w sposób szczególny zadbać o ochronę pracowników przebywających w tych pomieszczeniach, nawet jeżeli tydzień pracy jest krótki. W związku z tym kluczowe jest wykorzystanie wystarczającej liczby punktów pomiaru przy dokonywaniu pomiarów pod kątem radonu, aby móc precyzyjnie ustalić jego poziom.

Czym jest radon?

Radon jest radioaktywnym gazem pochodzącym z ziemi, a w niektórych przypadkach z materiałów budowlanych. W zależności od gruntu, na którym postawiony jest budynek, oraz typu konstrukcji budynku, może dojść do wystąpienia szkodliwego, wysokiego stężenia radonu. Radon stanowi zagrożenie dla zdrowia i jest drugą co do częstotliwości – po paleniu – przyczyną raka płuc. Szacuje się, że co roku na raka płuc wskutek długoterminowej ekspozycji na radon choruje około 230.000 osób na całym świecie.

miejsca pracy biurowiec

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.