Nasze produkty

Uzyskujemy zawsze satysfakcjonujące wyniki w międzynarodowych badaniach porównawczych. Nasze bezpieczne i bardzo dokładne metody są akredytowane zgodnie z normą ISO 17025. Kontakt to find out more.

Radtrak²® – długotrwały monitoring

Radtrak²® to pasywny detektor śladowy do pomiaru radonu w czasie ekspozycji trwającym od 2 do 6 miesięcy. Zakres pomiarowy tego detektora pozwala na zmierzenie stężenia już na poziomie 15 Bq/m3 aż do 25000 Bq/m3 w czasie 3-miesięcznego pomiaru. Wynik pomiaru nie zależy od czynników zewnętrznych jak temperatura czy wilgotność powietrza.

Radtrak²® to doskonałe rozwiązanie dla dowolnego miejsca, niezależnie od tego, czy chcesz zmierzyć średnioroczne stężenie w domu mieszkalnym czy miejscu pracy. Jest on także stosowany z powodzeniem w międzynarodowych projektach i dozymetrii radonu mającej na celu oszacowanie dawki otrzymywanej przez człowieka w wyniku ekspozycji na radon i jego pochodne.

Rapidos® – krótkotrwały pomiar i pomiary na zewnątrz

Rapidos® to pasywny detektor śladowy do krótkotrwałych pomiarów trwających od 7 do 10 dni. Używany także do długoterminowego monitorowania niskich stężeń radonu w powietrzu atmosferycznym na zewnątrz. Do tego celu stosuje się detektory typu Rapidos® High Sensitive.

Zakres pomiarowy tego typu detektorów pozwala na pomiar stężeń od poziomu około 50 Bq/m3 do 150000 Bq/m3w okresie 7 dni. Podobnie jak Radtrak²®, Rapidos® niejest wrażliwy na zmiany temperatury ani trudne warunki. Jeśli wydłuży się ekspozycję do 3 miesięcy, dolny próg detekcji czyli najniższa możliwa do zmierzenia tym detektorem wartość stężenia radonu obniży się do5 Bq/m3.

dwa pasywne detektory radonu typu rapidos

Duotrak® – Monitoring w czasie pracy

Duotrak® Pozwala na pomiar w czasie od 3 tygodni do 3 miesięcy. Pozwala uzyskać oszacowany wynik lub dokładną wartość średniorocznego stężenia radonu. Minimalny czas ekspozycji w jednym miejscu to 120 godzin. Szeroki zakres pomiarowy oznacza, że przy pomocy tego typu detektora można zmierzyć stężenia już od 15 Bq/m3 do 25,000 Bq/m3 w trakcie 3-miesięcznego pomiaru.