POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu https://www/radonova.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Radonova Laboratories AB, corporate ID number 556690-0717, 751 38 UPPSALA SWEDEN. phone:08000465440.
 3. Każdy podmiot korzystający z Serwisu jest jego „Użytkownikiem”.
 4. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@acte.pl.
 6. W celu realizacji praw osób, których dane dotyczą, prosimy kontaktować się na adres mailowy Administratora wskazany powyżej lub adres mailowy Inspektora Ochrony Danych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Formularz kontaktowy

Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularz kontaktowy przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzenie komunikacji z Użytkownikiem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość.

 1. Logowanie – konto Użytkownika

Logując się do konta, Użytkownik podaje niezbędne dane – numer klienta oraz hasło. Radonova przetwarza następujące dane osobowe na temat użytkownika usługi: nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres do faktury, adres IP, rodzaj mieszkania, odniesienie do rejestru gruntów, techniczne informacje o budynku (np. rodzaj wentylacji), informacje geograficzne oraz wszelkie inne informacje, które Użytkownik sam udostępnia w kontekście Usługi.

Administrator potrzebuje powyższych informacji, aby mógł wypełnić umowę z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i wykonać Usługę (np. Pomiar radonu). Jeśli Użytkownik zdecyduje się nie podawać niektórych danych osobowych, może to spowodować, że Administrator nie będzie mógł wykonać żądanej Usługi lub Usługa nie zostanie w pełni wykonana.

Pewne informacje są uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi, w tym: informacje na temat korzystania ze strony internetowej Administratora, np. jak się porusza Użytkownik i jakie strony odwiedził; dane techniczne urządzeń używanych do uzyskania dostępu do Usługi, takie jak adres IP, typ sprzętu, system operacyjny i wersja przeglądarki; informacje geograficzne.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Administrator gromadził dane o korzystaniu przez niego z witryny, może zainstalować wtyczkę do przeglądarki „Rezygnacja z Google Analytics”. Więcej informacji: https://support.google.com/analytics/answer/181881

Po zalogowaniu się do konta Użytkownik będzie miał możliwość pobrania materiałów dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, zgodnie z Regulaminem Serwisu.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

ODBIORCY DANYCH

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Firmy, w tym dla realizacji zawieranych umów, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. obsługa informatyczna, dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi odpowiednie wsparcie (kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis).
 2. Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Większość ze stosowanych przez Serwis plików cookies to tzw. pliki sesyjne, które są usuwane, gdy sesja przeglądarki Użytkownika zostanie zamknięta. Pliki cookies nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.
 3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:
 • do analizy internetowej, np., aby uzyskać informacje na temat interakcji użytkowników z witryną;
 • dostosowania reklamy do zachowania Użytkownika;
 • aby poprawić jakość obsługi klienta, np. aby utworzyć osobiste oferty, zapamiętać zawartość koszyka klienta, włączyć szereg usług i funkcji.
 1. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.
 2. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:
 • Google Analytics – Administrator używa tego narzędzia do analizy odwiedzających jego stronę internetową. Administrator zawarł umowę z Google, która gwarantuje, że użytkownicy pozostają anonimowi i żadne dane umożliwiające identyfikację nie są wysyłane ani udostępniane. Administrator zapisuje to, co zbiera w Google Analytics przez 26 miesięcy. Przeczytaj więcej o tym, jak Google Analytics wykorzystuje pliki cookie.
 • Hotjar – analizuje sposób, w jaki Użytkownicy poruszają się po stronach witryny za pomocą wskaźnika myszy. Wskaźniki myszy są rejestrowane w celu analizy interakcji użytkowników z witryną. Dane użytkowników są anonimowe i nie ma unikalnego identyfikatora dla odwiedzających.
 • Zopim (Zendesk) – Administrator korzysta z Zendesk, aby zapewnić odwiedzającym możliwość korzystania z technologii LiveChat na stronie internetowej. Zendesk potrzebuje dwóch plików cookie do działania: jednego do zapisywania identyfikatora LiveChat i drugiego do zapisywania ustawień po wyłączeniu LiveChat.

Administrator używa również plików cookie stron trzecich, co oznacza, że ​​jego partnerzy umieszczają swoje pliki cookie na stronie internetowej https://www.radonova.pl. Informacje zebrane z tych plików cookie mogą być udostępniane Administratorowi, ale mogą być również wykorzystywane do innych celów. Jest to kontrolowane przez każdego operatora, który jest za to odpowiedzialny i dostarcza go. Operatorzy używają plików cookie do kierowania reklam i gromadzenia statystyk, które tworzą dane pomocnicze do zapłaty za reklamę. Współpraca z operatorami opiera się na umowie z każdą ze stron. Na stronie internetowej Administratora dozwolone są następujące pliki cookies:

 • Börjar med _ut (Google AdWords) – Administrator używa Google AdWords do marketingu online. Pliki cookie AdWords pomagają określić współczynnik konwersji i zapewniają możliwość śledzenia liczby osób klikających reklamy Administratora oraz mierzenia skuteczności reklam;
 • Administrator może używać tak zwanego remarketingu wraz z Google AdWords, Microsoft Advertising i innymi zewnętrznymi dostawcami remarketingu, takimi jak DoubleClick (część Google). Ma to na celu zwiększenie trafności reklam Administratora. Pliki cookies remarketingowe pomagają Administratorowi wyświetlać jego reklamy w późniejszym czasie, gdy Użytkownik odwiedza inne strony internetowe. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google AdWords dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Użytkownik może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://myaccount.google.com/.
 • Administrator używa Microsoft Bing do marketingu online. Pliki cookie Bing pomagają określić współczynnik konwersji i pozwalają śledzić, ile osób klika reklamy Administratora oraz mierzyć skuteczność reklam;
 • Na stronie internetowej Administratora dozwolone są następujące pliki cookies pochodzące z Youtube: APISID, CONSENT, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID, SSID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, remot_sid nextId, requests. Administrator korzysta z YouTube, aby wyświetlać filmy, które opisują funkcjonowanie jego strony internetowej, w jaki sposób można korzystać z jego produktów lub ogólne informacje dotyczące branży Administratora.
 • Administrator zezwala na pliki cookie od Facebooka – gdy osoby zalogowane do Facebooka odwiedzają witrynę korzystającą z rozwiązań reklamowych Facebooka, przeglądarka wysyła do Facebooka określone informacje, na przykład adres URL witryny. Służy to poprawie ukierunkowanego marketingu na Facebooku poprzez wykres interakcji użytkowników z witryną Administratora. Firma Facebook Ireland Limited przystąpiła do programu Tarcza Prywatności EU-US (Privacy Shield) zapewniając odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.

Narzędzia społecznościowe

Na stronach Serwisu używane są wtyczki portalu społecznościowego: Facebook i Instagram.

Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy w Serwisie, umożliwiające udostępnianie treści z Serwisu w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowywanie Użytkownika odwiedzającego Serwis do profili społecznościowych firmy.

Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika w Serwisie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych:

Jeśli Użytkownik posiadający profil w którymś z portali społecznościowych nie chce, aby operator danego portalu gromadził dane za pośrednictwem Serwisu i łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem Serwisu powinien wylogować się z danego portalu społecznościowego i ewentualnie usunąć odpowiednie pliki cookies.

Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.