Jakość

Możesz na nas polegać. SWEDAC jest częścią organizacji European co-operation for Accreditation. Jak podaje Polskie Centrum Akredytacji: “EA zostało uznane przez Komisję Europejską jako europejska infrastruktura akredytacyjna, odpowiedzialna za harmonizację akredytacji na terenie Europy, mającą na celu ułatwienie swobodnego międzynarodowego przepływu towarów i usług, zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochronę zdrowia i środowiska”. )

Jeśli zwrócisz się do nas, możesz mieć pewność, że:

  • Nasz sprzęt pomiarowy jest sprawdzany i regularnie wzorcowany
  • Nasz personel jest wykwalifikowany i posiada niezbędne kompetencje
  • Bierzemy udział w międzynarodowych badaniach porównawczych
  • Prowadzone przez nas pomiary są wykonywane na najwyższym poziomie

Czym jest akredytacja i jakie ma znaczenie?

Akredytacja jest swego rodzaju potwierdzeniem kompetencji i poziomu jakości wykonywanych badań, procedur, usług przez niezależną jednostkę powołaną do tego celu w danym kraju. Laboratorium badawcze Radonova posiada akredytację od 1995 roku. Jednostką akredytująca w Szwecji jest Swedish Board for Technical Accreditation (SWEDAC). Posiadanie akredytacji potwierdza zgodność z wymogami międzynarodowej normy ISO 17025 i świadczy o najwyższej jakości oferowanych usług.

Zakres akredytacji SWEDAC nr 1485 potwierdzającej zgodność z normą ISO 17025:

Pomiar radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczenia z użyciem zamkniętego detektora z filtrem (pomiary średniorocznego stężenia radonu w powietrzu)
Zakres przy czasie ekspozycji 3 miesiące 20 Bq/m3 – 25.000 Bq/m3
Pomiary radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczenia z użyciem zamkniętego detektora z filtrem (doradcze pomiary krótkoterminowe, advisory short-term measurements)
Zakres przy czasie ekspozycji 7 dni 70 Bq/m3 – 150.000 Bq/m3
Pomiary radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń z użyciem dozymetru
Zakres pomiarowy 40 – 50.000 kBqh/m3
Pomiar radonu w wodzie metodą spektroskopii gamma
Zakres przy czasie pomiary 15 minut 4 Bq – 25.000 Bq
Pomiary promieniotwórczego cezu w produktach spożywczych, cieczach i ciałach stałych metodą spektroskopii gamma
Zakres pomiarowy przy czasie pomiaru 1 min 3 Bq – 25.000 Bq
akredytacja ISO swedac znak

Osoba do kontaktu
Lars Burman
Environment and Quality Manager